مدارك مورد نیاز جهت اخذ پذیرش در مقطع كارشناسی عبارتند از:
1- كپی صفحه اول گذرنامه - ترجمه از صفحه اول شناسنامه
2- هشت قطعه عكس 4*6
3- ترجمه ریز نمرات و مدرك تحصیلی دیپلم
4- ترجمه ریز نمرات و مدرك تحصیلی پیش دانشگاهی با تایید دادگستری و وزارت خارجه

5- ترجمه تعهد نامه مالی

مدارك مورد نیاز جهت اخذ پذیرش در مقطع كارشناسی ارشد عبارتند از:
1- كپی صفحه اول گذرنامه ترجمه از صفحه اول شناسنامه
2- هشت قطعه عكس 4*6
4- ترجمه ریز نمرات و مدرك تحصیلی لیسانس با تایید دادگستری و وزارت خارجه

5-ترجمه تعهد نامه مالی

 

مدارك مورد نیاز جهت اخذ پذیرش در مقطع دكترا  عبارتند از:
1- كپی صفحه اول گذرنامه - ترجمه از صفحه اول شناسنامه
2- هشت قطعه عكس 4*6
3- ترجمه ریز نمرات و مدرك تحصیلی لیسانس با تایید دادگستری و وزارت خارجه

4-ترجمه و ريز نمرات و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد با تاييد دادگستري و وزارت امورخارجه

5-توصيه نامه از يكي ار اساتيد كارشناسي ارشد و ترجمه آن

6- پروپزال در 7 صفحه 

7-ترجمه تعهد نامه مالی


دوره زبان انگلیسی


 ترجمه رسمی آخرین مدرک تحصیلی 

ترجمه ریز نمرات 

کپی صفحات پاسپورت

 ۱قطعه عکس

 

نوشته شده توسط AliRezA  | لینک ثابت |